FavorietenAgenda

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

Omgeving: hoornechtmooi.nl en iedere andere door Hoorn Echt Mooi aangewezen applicatie.
Platform: de Omgeving waarop Hoornse binnenstad ondernemers, culturele instellingen en organisaties hun locaties of evenement aanbieden aan bezoekers van de stad.
Bezoeker: iedere bezoeker aan de Omgeving.
Redacteur: Zij ontvangen, beoordelen en verwerken aanmeldingen. De overkoepelende eindverantwoordelijken van Hoorn Echt Mooi bewaken de content van het platform conform de voorwaarden in artikel 6.
Gebruiker/Ondernemer: beiden termen verwijzen naar ondernemers, culturele instellingen en organisaties die een account hebben op hoornechtmooi.nl waarmee zij een locatie of evenement kunnen aanmelden

Artikel 2 – Bezoekersaccount

De Bezoeker dient tenminste aan de volgende eisen te voldoen:
a. de Bezoeker is minimaal 18 jaar oud;
b. de Bezoeker is per e-mail bereikbaar;
De Bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat van zijn gebruikersnaam en wachtwoord wordt gemaakt. Hoorn Echt Mooi raadt de Klant dan ook aan om een uniek wachtwoord te gebruiken en dit wachtwoord zorgvuldig geheim te houden.
De Bezoeker is niet gerechtigd om anderen gebruik te laten maken van zijn account.
De Bezoeker is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in het eigen account.

Artikel 3 – Aanbod derde partijen

De Bezoeker vindt op Hoorn Echt Mooi een divers aanbod van diverse partijen. Deze partijen zijn beschikbaar middels hun eigen contactgegevens, social media kanalen of website. Verantwoording voor contact met derde partijen ligt bij de Bezoeker en de betreffende partij. Hoorn Echt Mooi is niet aansprakelijk voor gemaakt afspraken of overeenkomsten tussen Bezoeker en derden.

Bij vragen en/of klachten over de door de Bezoeker aangeschafte producten of diensten van derden, dient de Bezoeker zich te allen tijde rechtstreeks te wenden tot de betreffende partij.
De Bezoeker erkent dat hij/zij in deze gevallen geen beroep kan doen op Hoorn Echt Mooi en Hoorn Echt Mooi op geen enkele wijze aansprakelijk is, inclusief maar niet beperkt tot eventuele ondeugdelijkheid van het aangeschafte product of dienst via derden.

Artikel 4 – Informatie en gebruik gegevens

Hoorn Echt Mooi is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet duidelijk overkomen van informatie of voor kennelijke verschrijvingen, ongeacht van wie de informatie afkomstig is of aan wie deze informatie wordt verstrekt.

Artikel 5 – Diversen

Hoorn Echt Mooi is gerechtigd om bepaalde privileges te beperken, niet toe te kennen of in te trekken dan wel het gebruik van het account te blokkeren of de mogelijkheid om via Hoorn Echt Mooi locaties of evenementen te ontzeggen of te beperken, afhankelijk van de content of voorwaarden uit artikel 6; dit uitsluitend ter beoordeling van Hoorn Echt Mooi. Indien een of meer van de bepalingen van de Voorwaarden aanmelding en content via Hoorn Echt Mooi of van de procedureregels in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Hoorn Echt Mooi vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling, zo veel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling. Hoorn Echt Mooi is te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten ten behoeve van het aanbod van Gebruikers/Ondernemers op de Warenhuis Hoorn website niet langer ter beschikking te stellen.

Artikel 6 – Voorwaarden aanmelding en content

Gebruikers/Ondernemers komen in aanmerking voor Hoorn Echt Mooi wanneer zij:

  • een fysieke locatie in de Hoornse binnenstad
  • bezoekers aan de binnenstad kunnen dienen met een dienst of product
  • direct bijdragen aan toerisme/bezoekers in de Hoornse binnenstad

In alle andere gevallen wordt de aanmelding in overleg met Hoorn Echt Mooi besproken, waarna goedkeuring, afwijzing of wijziging van de aanmelding zal plaatsvinden.

Aanmelding voor Hoorn Echt Mooi is mogelijk via hoornechtmooi.nl/aanmelden. Deze aanmelding wordt verzonden naar info@hoornechtmooi.nl en beoordeeld door een redacteur. Hij of zij zal bij goedkeuring de gebruiker/ondernemer voorzien van inloggegevens. Hierna kan de gebruiker/ondernemer een locatie of evenement toevoegen aan Hoorn Echt Mooi. Deze wordt ter controle ingediend bij de redacteur om de kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid van content op Hoorn Echt Mooi te bewaken. Wanneer een aanmelding niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet kan de aanmelding worden afgewezen. Hoorn Echt Mooi behoudt zich het recht om aanmeldingen of gebruikers/ondernemers te ontnemen van hun rechten conform artikel 5.

Artikel 7 – Wijzigingen

Hoorn Echt Mooi is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarden zal zo snel mogelijk op deze site worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. Hoorn Echt Mooi mag wijzigingen op de website doorvoeren, is niet verplicht daarover te corresponderen en is niet aansprakelijk voor geleden schade door deze wijziging.